Innspill ønskes til trafikksikkerhetsplan

I forbindelse med den årlige rulleringen av trafikksikkerhetsplanen for Gildeskål kommune ber vi om tilbakemelding på hvilke tiltak dere ønsker satt opp på handlingsplanen for neste periode. Frist for innspill er 23.september 2019.

Det er både holdningsskapende og fysiske tiltak som kan prioriteres. Tiltakene som allerede ligger inne i planen kan ses i eget dokument for trafikksikkerhetsplan.

Målformuleringene kan bli endret ved neste revidering av plan, som resultat av tilbakemeldingene fra lokalutvalgene, barnehage, skole, oppvekstsenter, politi, vegvesen.

Vi håper det kommer forslag til tiltak fra alle høringsinstanser. Disse vil bli hensyntatt i utarbeidelsen av endelig trafikksikkerhetsplanen for neste periode, 2019-2023.

Frist for innspill til trafikksikkerhetsplanen for perioden 2019-2023: 23.september 2019

Utkast og skjema for innspill finner du HER

Innspill sendes til Gildeskål kommune:

Postmottak, Postboks 54, 8138 Inndyr

postmottak@gildeskal.kommune.no

Merkes «Trafikksikkerhetsplan»

Håvard Karlsen