Massivtre - kunnskap som gir økt konkurransekraft

Tallwood - Styrket kunnskap og konkurransekraft på massivtre

Siden januar 2019 har Gildeskål Kommune arbeidet med andre medlemmer som er i ferd med å posisjonere seg for å styrke evnen til å konkurrere om prosjekter med stort innslag av prefabrikert massivtre. 4. november var det oppstartssamling i Gildeskål med besøk på byggeplassen for nye Gildeskål omsorgssenter. Bygget er under oppføring i massivtre og skal ferdigstilles juni/ juli 2020.

Gildeskål kommune ønsker å være med på å utvikle miljøvennlige bygg og byggemetoder. Kommunen er derfor med på EU Interreg prosjektet «Tall Wood» i samarbeid med blant andre Nordland fylkeskommune, Nordlandsforskning og universitetet i Oulu i Finland. 

Foruten troen på byggemetoder i tre som fremtidens miljøvalg i offentlige bygg, er engasjementet knyttet til hvordan denne byggemetoden påvirker regelverket og byggesaksbehandling i kommunen. Målet er at engasjementet og bidraget inn i dette prosjektet skal kunne overføres til andre kommuner som tar et miljøvalg og vil bygge store bygninger i tre. 

Formålet er å fremme investeringer gjennom forskning og innovasjon, utvikle synergieffekter mellom bedrifter, FoU sentre og høyere utdanning.

Uavhengig av landegrenser bygger prosjektet på samarbeid og nettverksbygging med ledende kunnskaps- og næringsmiljøer i Norden og Europa.