Har du en god ide og lyst til å leve av den?

Start en lønnsom og bærekraftig bedrift – få fokus, framdrift og tett oppfølging av deg og din idé!

Start opp Salten er et felles etablererkurs for kommunenen i Salten, kurset gir deg som vil starte egen bedrift kunnskap som øker dine muligheter til å lykkes med din forretningsidé, i tillegg til et sosialt og faglig nettverk med andre gründere.

Kurset gir deg innsikt i hva som kreves for å starte en bedrift, hvordan man går frem og hvem som kan hjelpe deg i etableringsprosessen. Etablereropplæringen START OPP SALTEN består av tre samlinger á to dager:

Fredag og lørdag 11. og 12. oktober 2019
Fredag og lørdag 1. og 2. november 2019
Fredag og lørdag 22. og 23. november 2019

Prisen er kr 4.500,- pr deltaker som inkluderer kursmateriell og måltider under samlingen, utenom kommer eventuell overnatting og reise. Gründere i alle de 10 kommunene i Salten kan søke om å få delta på kurset, og det er også mulig å søke om å få dekket deler av utgiftene til kurset gjennom gründerfondet etter gjennomført kurs.

Deltager må ha med pc til samlingene.

Fullstendig info på www.startoppsalten.no og Facebook eller kontakt oss direkte:

Saltdal Utvikling KF v/Brit-Elin Paulsen

Tlf. 412 39 812 eller mail

britelin@saltdalutvikling.no

Meld deg på START OPP SALTEN innen 2. oktober 2019

Linn Tove Øyahals