Velkommen inn!

Velkommen inn! 2019. 

Nasjonalparkkonferansen avholdes 20.-21. november og årets tema er «Attraksjoner».

Det kommer et knippe spennende foredragsholdere, og som tidligere år blir det en blanding av faglige foredrag, dialog, debatt, lokalmat og nettverksbygging.

Hva er egentlig en attraksjon?
Er det bare et svar på hva som er en attraksjon?
Eller kan det som er en spektakulær attraksjon for en person være noe helt ordinært og hverdagslig for en annen?
Skaper vi attraksjoner eller oppstår de av seg selv?
Er attraksjoner kun knyttet til reiseliv eller finnes det andre attraksjoner?

Dette og flere spørsmål skal vi finne svar på i årets konferanse. Som tidligere år blir det en blanding av faglige foredrag, dialog, debatt, lokalmat og nettverksbygging.

Velkommen inn til inspirerende og lærerike dager!

Frist for påmelding er satt til 17. november

Påmelding HER