1234904779.jpg

Skole, barnehage og utdanning

Gildeskål kommune ønsker bidra til å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Sammen med familien har vi et felles ansvar for å legge til rette for at alle barn får den nødvendige omsorg og opplæring de trenger.

Alle mennesker er forskjellige og det er mangfoldet som gjør samhandling med andre givende og utfordrene. Vi har ulike behov og ulike forutsettninger i livet. Et felleskap skal ta vare på enkeltindivitet og være med å utvikle det potensiale som ligger i oss alle til det beste for både en selv og samfunnet rundt.

 

Barnehager

 
 

+Storvik barnehage

Styrer: Cecilie Kristiansen
Epost: kricec@gildeskal.kommune.no
Telefon: 489 51 469

Kort om barnehagen: Storvik barnehage er bygd i 1994. Barnehagen har en avdeling og er aldersblandet 0-6 år. Barnehagen har åpent mellom 07.15- 16.15.

+Inndyr Barnehage

Styrer: Isabel Bergseter Hansen
Epost: hanisa@gildeskal.kommune.no
Telefon: 75 75 76 20

Barnehagens hjemmeside

Kort om barnehagen: Inndyr barnehage er en treavdelings barnehage bygd i 1992. Barnehagen har en småbarnsavdeling(avd. Tott) og to avdelinger med barn fra 2-6 år(avd. Knoll og Trulte). Per tiden er det 49 barn i barnehagen, 12 ansatte og en lærling(2012-2014).

 
 

I tillegg er det barnehager i oppvekstsentrene på Nygårdsjøen, Sør-Arnøy og og Sandhornøy. Se forøvrig kommunens informasjon om søknadsfrister etc HER

 
1049021710.jpg
1049031222.jpg

Skoler

 
 

+ Inndyr skole

Rektor: Else Andersen
Epost: andels@gildeskal.kommune.no
Telefon: 75 76 06 71

Undervisningsinspektør: Laila W. Svendsen
Epost: svelai@gildeskal.kommune.no
Telefon: 75 76 06 72
Adresse: Skoleveien 21, 8140 Inndyr
Telefon: 75 76 06 70

Skolens hjemmeside

Kort om skolen: Inndyr skole ligger på kommunesenteret Inndyr.
Skolen har 1.- 10.trinn.

+ Sørarnøy skole og barnehage

Konstituert rektor: Cicilie Mortensen
Epost: morcic@gildeskal.kommune.no
Telefon: 75 76 08 16 / 414 24 391

Adresse: Arnøyveien 86, 8135 Sørarnøy
Telefon: 75 76 09 00
Telefon kontor og lærere: 75 76 08 15
Telefon SFO/ Barnehage: 75 76 08 01/ 474 83 293

Skolens hjemmeside

Kort om skolen:
Sørarnøy skole og barnehage består av barnehage, skolefritidsordning og skole. Skolen er fådelt og organiseres med at 1.-4. klasse er småtrinnet, 5.-7. klasse er mellomtrinnet og 8.-10. klasse er ungdomsskolen.

 
 

+ Sandhornøy skole og barnehage

Rektor: Annicke Orø
Epost: oroann@gildeskal.kommune.no
Telefon: 75 76 08 11 / 92 64 65 64

SFO-ansvar: Annicke Orø

Pedagogisk leder barnehage: Shirly Kobialko
Epost: kobshi@gildeskal.kommune.no
Telefon: 489 51 626
Adresse: Dalan, 8130 Sandhornøy
Telefon: 75 76 08 10
Telefon barnehage: 489 51 626

Skolens hjemmeside

Kort om skolen:
Sandhornøy skole er en 1. til 10. skole. Skolen ligger i Dalan. Dette skoleåret er det 33 elever fordelt på alle trinn. Det ble foretatt en utbygging for tre år siden, slik at barnehagen er i samme bygning som skolen. Barnehagen og SFO åpner kl 07.15, og stenger kl 16.15. Skoledagen er fra kl 08.25 til 13.55 unntatt onsdager hvor skolen slutter kl 14.25. Leksehjelp hver mandag og tirsdag etter skoletid.

+ Nygårdsjøen oppvekstsenter

Konstituert rektor: Randi Myrvoll
Epost: myrran@gildeskal.kommune.no

Adresse: Nygårdveien 59, 8120 Nygårdsjøen
Telefon: 489 51 250
Telefon barnehage: 489 51 328

Skolens hjemmeside

Kort om skolen:
Nygårdsjøen oppvekstsenter har 37 elever i 1.-10.trinn. Disse er fordelt med 18 elever i 1.-4.trinn, 5 elever i 5.-7.trinn og 14 elever i 8.-10.trinn. I SFO er det 9 elever. Barnehagen har 2 avdelinger med 20 unger og skolen er lokalisert i samme bygg. Bruk av læringsarenaer i lokalmiljøet, bruk av digitale læremidler, Newton, fokus på språk og forståelse, og fysisk aktivitet er av oppvekstmiljøets sterke særtrekk.

 
 

Videregående skole og kurs

Meløy Videregående har avdeling på Inndyr med Nordland fylkes eneste opplæringstilbud innen akvakultur. Utdanningen er populær og viktig for rekrutteringen i fiskeri- og havbruksnæringen.
Les mer om skolen og fagene HER.

Kunnskapssenteret i Gildeskål tilbyr kurs og utviklingstjenester for sine medlemsbedrifter og er opplæringskontor. Opplæringskontoret hjelper ungdom å få lærlingplass og bedrifter med å skaffe lærlinger. Les mer om Kigok HER

 
003744_Renate-Sandvik_BL-GK_Gildeskaal-e1528802807959.jpg
Reker.jpg

Dette er Gildeskål

Gildeskål kommune, en vakker kystkommune i Nordland. Med sine sine høye fjell, dype fjorder og mange øyer er Gildeskål en perle langs Nordlandskysten. 
Navnet Gildeskål er utledet fra det gammel-norske ordet “gildaskåli” – gildestue, et møtested for å holde fest (gilde), og du er velkommen!
Gildeskål er en kommune i Salten regionen i Nordland fylke. Det bor ca 2000 mennesker er Gildeskål. 

Gildeskål er en åpen, fremtidsrettet og offensiv kommune. Med en nærhet til Bodø, fylkeshovedstaden i Nordland, lever mange i Gildeskål det gode liv på landet. Vi har en rik og variert natur, og kan by på et mangfold av muligheter når det kommer til aktiviteter, næringsliv og muligheter for besøkende og fastboende.
Gildeskål er en stor kommune geografisk, med mange fritidsboliger spredt på øyer og fastland. Vi knyttes sammen gjennom Kystriksveien, ferger og hurtigbåt.