1049032268.jpg

Rådgivning/etablering

Sjøfossen Næringsutvikling (SNU) er Gildeskål Kommunes næringsavdeling og representerer Gildeskål i flere næringsnettverk i Salten. En av SNU sine oppgaver er å yte service og hjelp til nyetablerere og eksisterende næringsliv, hvor de kan bidra som bindeledd mellom Gildeskål Kommune og næringen med informasjon, kommunikasjon og tilrettelegging for behov. Sjøfossen Næringsutviklings oppdrag fra Gildeskål Kommune er nye arbeidsplasser både innen etablerte og nye næringer i kommunen, hvor kurs som Start opp Salten er en av verktøyene for gründere, rådgiving et annet.

 

Sjøfossen Næringsutvikling

Sjøfossen Næringsutvikling er kommunens næringsavdeling og jobber med næringsutvikling i Gildeskål kommune.
Oppdraget til SNU er å bidra til å skape 33 nye arbeidsplasser til Gildeskål Kommune innen 2021.

Sjøfossen Næringsutvikling AS ble etablert 28. Juni 2005 og fra 1. juni 2019, eies selskapet i sin helhet av Gildeskål kommune. SNU er også saksbehandler for saker til Gildeskål Invest.

 
1234905984.jpg
1049033659.jpg
 

Sjøfossen Næringsutvikling og Gildeskål Invest

Gildeskål Invest AS skal prioritere investeringer innenfor gitte bransjer. Innenfor disse bransjene skal selskapet ta posisjoner og bli en attraktiv medeier som er naturlig å ha med på laget. De prioriterte bransjene fremover mot 2021 er Havbruk og Reiseliv.

Sjøfossen næringsutvikling er saksbehandler for saker til Gildeskål Invest. Saker behandles av styret i Gildeskål Invest. Sjøfossen har ingen egen ledig investeringskapital tilgjenglig, alle investeringer i Gildeskål kommunes regi gjøres gjennom Gildeskål Invest. Gildeskål Invest gir ikke tilskudd, og er restriktive med lån. I hovedsak er det aksjekapital de kan bidra med, under definerte forutsetninger.

 
1049026793.jpg

«Vi vil utnytte de mulighetene vi har i kommunen, skape grobunn for næringslivet og gjøre Gildeskål til en attraktiv kommune å drive næring i.»

- Sjøfossens målsetning

 

Etableringsstøtte

Gildeskål Invest har anledning til å bistå med eierkapital i et AS. Dette kan gjelde både nyetableringer og eksisterende bedrifter. Normalt vil GIs eierskap aldri overstige 34% av aksjekapitalen.
Sjøfossen Næringsutvikling bistår ved nyetableringer med gratis veiledningstimer, kompetanse på budsjettering, kalkyler og markedsplaner, samt generell rådgiving. Som etablerer kan du også få støtte til deltakelse på gründerkurset Start Opp Salten. Brygger du på en god ide? Ta kontakt!

 

Kontakt

Sjøfossen næringsutvikling har kontorer på Øya 49, 8140 Inndyr. E-post: post@sjofossen-snu.no

 

Jørn Solli
daglig leder

Mob: 919 00 664
Epost: jorn@sjofossen-snu.no

Lill Hilde Kaldager
fung. daglig leder

Mob: 481 37 844
E-post: lillhilde@sjofossen-snu.no

Linn Tove Øyahals
prosjektleder reiseliv

Mob: 908 64 893
E-post: linntove@sjofossen-snu.no