1049033973.jpg

Jobbe i Gildeskål

Gildeskål kan tilby et bredt mangfold innenfor jobb og utdanning. Fiskeriutdanningen med base på Inndyr tilfører kommunen et sterkt miljø med lærlinger og kompetanse innen en næring i vekst. Næringslivet her spenner fra en topp moderne og innovativ fiskerinæring til reiselivsaktører i norgestoppen.

 

Næring i Gildeskål

Gildeskål har en stor variasjon av bedrifter. Med god logistikk for båt og transport er kommunen et naturlig sted for næringer innen reiseliv, fiskeri og energi, i tillegg til mye annet. Gildeskål kommune er rik på naturressurser, som fisk, vannkraft og mineraler, og næringslivet i kommunen er naturlig rettet mot disse naturressursene.

Gildeskål har ett av de største miljøene innenfor havbruk. Med rent vann lett tilgjengelig, gode tomtemuligheter og ved å være en av Saltens største kraft-kommuner gir det en unik mulighet til å utvikle teknikker og løsninger innen havbruksnæringen. Oppdrettsindustrien er viktigste næring, med noen sentrale hjørnesteinsbedrifter. I ytre del av kystlinjen er også tradisjonelt fiskeri og moderne havbruk en potensiell vekstnæring. Frie kraftinntekter gir store økonomiske bidrag til kommunen. Gildeskål har et stort potensial for reiselivsbedrifter med sine mange naturskjønne steder. De store hjørnesteinsbedriftene har delvis lokalt eierskap. Dette medfører at kommunen har mulighet til å påvirke utviklingen i disse bedriftene ved å holde en god dialog og søke samarbeid om infrastruktur, arealplanlegging m.m. Ellers består næringslivet i kommunen av en rekke små og mellomstore bedrifter.

 
 
 
1049033703.jpg
 
 

Ledige jobber

Her kan du finne ledige jobber og ledig arbeidskraft i kommunen.

NAV: Ledige stillinger i Gildeskål

Finn Jobb: Ledige Stillinger i Gildeskål

 
 

Send din CV

Sjøfossen Næringsutvikling vet hva som rører seg i kommunen og kan videreformidle til bedrifter som er aktuelle. Er du bedrift og trenger ansatte? Kontakt oss for informasjon.